Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Du som ska bygga

Tänk på att våra vägar är gamla och ömtåliga. Många ligger på gammal sjöbotten. De tål inte obegränsad vikt. Tunga fordon bör lastas om till mindre för de minsta vägarna.

Om du planerar att bygga nytt eller bygga till så vill vi att du kontaktar styrelsen i god tid före byggstart.

Vägen utanför din fastighet ska besiktigas och om extra slitage uppstår så ska du betala en avgift för detta.

I Anläggningslagen (1973:1149) § 48 a, står att den som äger fastigheten ska betala ersättning för slitage om vägen används mer än normalt. Det kan handla om nybyggnad, tillbyggnad eller schaktningsarbeten, till exempel när man bygger en pool.

Om du tillfälligt hindrar framkomlighet måste berörda grannar meddelas skriftligt i god tid innan. Lägg en lapp i brevlådan och berätta vad som händer.

Om du använder fyllnadsmassor så måste du känna till vilka regler som gäller. Läs om detta i kommunens faktablad.

Styrelsen berättar gärna vad som gäller i Flaxenvik.

Styrelsen kontaktas enklast via e-post: styrelsen@flaxenvik.nu

Flaxenviks Vägförening
c/o Ekholm
Flaxenviksvägen 48
184 63 Åkersberga

PG: 593992-1

 

Vägföreningen i Flaxenvik; styrelsen@flaxenvik.nu