Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Kartor över Flaxenvik

För att så många som möjligt ska hitta till områdets grönområden och badplatser har vi låtit göra en karta med illustrationer som visar badplatserna. Du kan klicka på badplatserna som är markerade med en svart ring så får du se hur de ser ut.

Vi har också en alldeles vanlig karta över området där du kan se vägar och fastigheter.

Karta över Flaxenvik

Det är Tina Johnsson som gjort de fina illustrationerna åt oss.

Översiktskarta Gistviken Flaxenviks Bryggväg Ångbåtsbryggan Flaxenviken Ekhammars Sjöväg Ekhammars Bergväg

Vägföreningen i Flaxenvik; styrelsen@flaxenvik.nu