Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Välkommen till Flaxenvik!

Flaxenvik har en lång och spännande historia. Gamla fältspatgruvor omvandlades i mitten av förra seklet, mitt under kalla kriget, till olje och flygbränsledepåer. Under 50 års aktiviter präglade en militär aktivitet området. Vägar, elförsörjning, hamn och annan infrastruktur skapades för att underlätta oljehantering.

Det öppnade för annan bebyggelse. Sommarstugor blir allt mera populärt och stockholmarna flyttar ut sina gränser. Speciellt under sommaren var det full aktivitet i området. Anställda i oljehamnen och närheten till staden skapas också tidigt behov av permanentboende. Små enkla oisolerade stugor blandas med villor. Det fanns en handelbod i korsningen av Flaxenviksväggen och Handelsbodsvägen under 50 och 60 talet.

De sista 20 åren har närheten till staden satt sina tydliga spår. Andelen permanentboende ökar stadigt. Gamla sommartugor ersätts med nya moderna hus, andra byggs till och isoleras. Trots det behåller Flaxenvik sin karaktär. Tomterna är stora och området är glest bebyggt, största delen består av skogs och ängsmark.

När verksamheten i gruvan las ner övertog ​Flaxenviks Vägförening stora delar av den mark som ingick i gruvans område. Föreningens andelar är fördelat på alla fastigheter i området, kopplat till tomtens storlek. Därmed äger vi som bor i området också mycket av den gemensamma mark vi har omkring oss. Det gör att arbetet i föreningen inte endast består av underhåll av vägar. Där ingår också röjning av skog, vägområden och ängar.

Lokala tomtägaföreningar har hand förvaltningen av delar av den gemensamma marken. Det finns samlingsplatser där det arrangeras bl.a. midsommarfirande. Båtplatser kan man hyra genom de andelar som de flesta tomter har i områdets båtklubbar.

Vi ses i Flaxenvik.

Vägföreningen i Flaxenvik; styrelsen@flaxenvik.nu