Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Pågående ärenden

Asfaltering
Asfaltering utfördes den 6-7 november 2017.

Stadsnätbolaget - Gräver ner fiberkabel
Arbetet med att gräva ner fiber har påbörjats i v-38. Här är kartan med den planerade sträckningen, visas i eget fönster.

Det har förekommit en del problem.
- Avgrävd dränering

FVF har dokumenterat skador vid grävning på Gruvbacken + söndergrävt cementrör som inte ersatts med nytt före återfyllning.
- Avgrävd vattenledning Flaxviksvägen
Ska tätas om den fortfarande läcker i skarven (vilket den e.u. gjorde lö em)
- Avgrävd äldre nedlagd fiber 
Ska vara utförd av fiberägaren.
- Flera vägar som inte återställts i ursprungligt skick.
Privata och gemensamma vägar, speciellt grusvägar har inte återfått rätt ytskikt och uppbyggnad.
- FVF har framfört att skyltning av "vägarbete pågår" bör finnas vid både N o S infart
- FVF har begärt löpande information/uppdatering vid problem
 
Stadsnätsbolaget har meddelat att de arbetar i två etapper. I första etappen görs endast en grov återställning. I andra etappen utförs en återställning med andra maskiner. Så de som har åsikter på hur det ser ut nu kan vänta tills vi meddelar att arbetet är slutfört.

Grönområden

Vägrumsröjning sker löpande enligt ett rullande schema.

Detta är en nödvändig åtgärd för att förbättra sikten och trafiksäkerheten på våra vägar.

Träd och grenar som ska tas ner är markerade med orange färg. En orange prick betyder att trädet tas bort, en orange pil riktad uppåt betyder att trädet kommer att beskäras på grenar. Klenare sly är delvis markerat.

En del träd står på tomtmark och i de fallen är det viktigt att få tomtägarens tillstånd att ta bort trädet/slyn.

Dokument som skickades ut till berörda markägare.

Styrelsen kontaktas enklast via e-post: styrelsen@flaxenvik.nu

Flaxenviks Vägförening
c/o Ekholm
Flaxenviksvägen 48
184 63 Åkersberga

PG: 593992-1

 

Vägföreningen i Flaxenvik; styrelsen@flaxenvik.nu