Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

TRAFIKSÄKERHETEN I OMRÅDET

 

Flaxenviks vägförening vill tillsammans med de boende i området vara aktiva för att uppnå en hög trafiksäkerhet på våra vägar för gående, cyklande och bilburna.

Boende i området har uppmärksammat vägföreningens styrelse på att hastigheten på vägarna har ökat och att flera allvarliga tillbud har inträffat. Särskilt utpekade är korsningar längs Flaxenviksvägen där sikten ibland är helt eller delvis skymd.

Vägföreningen påminner därför om att den rekommenderade hastigheten i området är 30 km/tim enligt skyltning vid infarterna.

Utvärdering av ny farthinder

Vägföreningen har med stämmans uppdrag under förra våren och sommaren provat nya farthinder i området. Detta har orsakat många diskussioner med både uppskattande och andra inte så uppskattande inlägg. För att säkerställa vilka ansvar som gäller har vi rådfrågat vägingenjör Leif Kronqvist på REV, Riksföreningen för Enskilda Vägar där vi är medlemmar, om vilka lagar och regler som vi har att rätta oss efter. Han säger så här:

Blå/vita 30 skyltar med rekommenderad hastighet räcker som varning för att försiktighet ska iakttas. Inga övriga skyltar krävs. Hastighetsbegränsningar på anslutande vägar, Margretelundsvägen som är en 70-väg, har ingen betydelse. Skador på bil är inte en fråga för Vägföreningen utan en försäkringsfråga för bilägaren.

På årets stämman tog vi upp detta för att förankra mera permanenta lösningar. De som fortsatt har åsikter i frågan bör skicka in motion och delta diskussionen på stämman så vi kan få så demokratiska beslut som möjligt.

Det har också förekommit privata lösningar för hastighetsbegränsning på de vägar som Vägföreningen har uppdrag att förvalta. Det kan ibland skapa problem. Varje farthinder måste utformas så att det inte finns risk för att det skapar olyckor. T.ex. hinder som tvingar ut fordon i mötande körbana får inte förekommer där sikten är skymd.

Alla frågor om åtgärder beträffande trafikåtgärder ska tillställas och beslutas av styrelsen.

Tack för att du bidrar till en ökad trafiksäkerhet.

 

/Styrelsen

Vägföreningen i Flaxenvik; styrelsen@flaxenvik.nu