Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Upprop till medlemmar i Flaxenviks Vägförening

Flaxenviks Vägförening drivs av medlemmarna själva genom en styrelse som väljs varje år på årsmötet i slutet av maj. För att föreningen ska fungera behövs medlemmar som är intresserade att delta i föreningens arbete med att underhålla och förbättra vägar och grönområden, som vi ju alla äger. Detta brev riktar sig till dig som är villig och intresserad av att lära känna och påverka din hembygd och bidra till att vi kan uppleva trivsel och säkerhet för alla som bor och vistas i Flaxenvik, Ekhammar, Härsbacka och Isättravik.

Det styrelsen sysslar med är förstås vägunderhåll. Både sommar- och vinterunderhåll är viktiga för att trafikmiljön ska bli bra. Dessutom vårdar vi våra gemensamma grönområden. Styrelsen har också kontakt med andra vägföreningar för utbyte av erfarenheter och gemensam påverkan på myndigheter. Arbetet i styrelsen ger dig stora möjligheter till större insikt om ditt närområde samt att det ges rika möjligheter att lära känna nya grannar. Ett tillfälle både för ung som äldre, nyinflyttad som veteran.

Känns det här intressant är Valberedningen tacksam om du hör av dig snarast per mail till styrelsen@flaxenvik.nu eller per telefon till någon i valberedningen.

Valberedningen för Flaxenviks Vägförening 2016

Bo Lundin
, Isättravik tel 070 415 9745

Anna Söderberg, Flaxenvik tel 070 699 1265
Kjell Rosén
, Ekhammar Österåker Samfällighet tel 070 540 3956
Björn Ahlten
, Ekhammars Fastighetsägarförening tel 070 835 5342

Vägföreningen i Flaxenvik; styrelsen@flaxenvik.nu