BRYGGOR AVTAL

Beslut årsmötet 2022

På årsmötet 2022 beslutades att de som har brygga på vägföreningens mark, skall ha ett avtal med föreningen.

Skälet är att vägföreningen som markägare har juridiskt ansvar för bryggor på vår gemensamma mark. Vi måste därför veta vem som ansvarar för bryggans skötsel.

Avtal 

Avtalet innebär att du får rätt att ha bryggan och förbinder dig att hålla den säker, städad och tillgänglig enligt allemansrätten.

Exempel:


Gör så här:

  • Leta upp din brygga på kartan och notera referensnummer.
  • Leta upp din brygga i bildarkivet.
    Klicka på din bryggbild så den visas förstorad.
    De skall ha samma referensnummer.
  • Skicka e-post till styrelsen@flaxenvik.nu där du uppger:
  • Fastighetsägarens namn
  • Fastighetsbeteckning och adress
  • Bryggans referensnummer

Vid frågor sänd e-post till styrelsen@flaxenvik.nu eller lägg en lapp i brevlådan på Isättraviksvägen 48 (Lundin)


Med vänlig hälsning

Lars Odlen 
Ordförande

Kartor

Bryggbilder