Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Välkommen till Flaxenviks Vägförening


Vägarbete
Onsdagen den 14/6 från kl 06.45 påbörjas vägarbete 🚧 på Flaxenviksvägen med att lägga asfaltbulor och att samtidigt reparera vägskador/potthål. Arbetet fortsätter fram till fredag då samtliga asfaltbulor ska målas.

Efter utfört vägarbete kommer vägföreningen att samla in de  båtar och övriga hinder som tills idag varit utställda längs  vägen.

Fastighetsägare som idag utan vägföreningens tillstånd parkerar nära vägbanan, permanent ställer ut soptunnor eller andra privata väghinder kommer att informeras för att rätta till eventuella kvarstående problem.

Parkering
Boende i Isättravik har länge klagat över att det parkeras utmed på gatorna kring bryggorna trots att det råder generellt parkeringsförbud. Nu anlitas ett parkeringsbolag för att bötfälla de som parkerar fel. Läs mera här.

Kontaktuppgifter
För att du i framtiden ska kunna få ta del av aktuell information via e-post från vägföreningen ber vi dig mejla in dina aktuella kontaktuppgifter; e-postadress, telefonnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning. Vi har nu fått in ca 60 stycken adresser. Det går långsamt framåt. Om du inte ännu skickat in dina uppgifter, gör det till styrelsen@flaxenvik.nu.

Avgift
Vi får många frågor kring avgiften till Vägföreningen. Tänk på att det är den som är registrerad ägare 2017-02-28 är betalningsskyldig gentemot FLV. Vid försäljning ska mäklaren fördela den kostnaden. Det går inte att överlåta skulden till ny ägare.

Övrigt
Österåkers kommun har skickat ut en informationsbroschyrer om återanvändning av avfall och jordmassor för att fylla ut tomt. Läs mera under "Du som ska bygga".

Sportfiskarna driver ett projekt för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken. Det går att läsa mera i projektplanen.

ÅrsmöteFlaxenvik i vinterskrud

Årsmötet genomfördes i år den 18 maj 2017 kl. 19.00 i Skärgårdsstadsskolan. Kallelse kan du läsa här.


Protokoll går att läsa här.

Flaxenviks Vägförening drivs av medlemmarna själva genom en styrelse som väljs varje år på årsmötet i slutet av maj. För att föreningen ska fungera behövs medlemmar som är intresserade att delta i föreningens arbete med att underhålla och förbättra vägar och grönområden, som vi ju alla äger. Läs mera här.

Läs också om SGUs undersökningar av bergrummen i Härsbacka och Isättra.

Protokoll från tidigare möten finns att läsa under "Årsmöten".

 

MVH/Styrelsen.

Styrelsen kontaktas enklast via e-post: styrelsen@flaxenvik.nu

Flaxenviks Vägförening
c/o Ekholm
Flaxenviksvägen 48
184 63 Åkersberga

PG: 593992-1

 

Vägföreningen i Flaxenvik; styrelsen@flaxenvik.nu