Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Välkommen till Flaxenviks Vägförening


Schaktarbete på Margeretelundsvägen
Som de flesta redan sett så pågår det schaktarbete på Maretelundsvägen. Det är kommunala Stadsnät som lägger ner slang med fiber. De ska fram till telestationen vid södra infarten på Flaxenviksvägen. I början av nästa vecka kommer de att passera den norra avfarten. De kommer att ta en halva åt gången så det blir ingen avstängning. Men det kommer förstås att påverka trafiken en del.


Vintervägar
Vägföreningens sandlådor har fyllts på under tisdagen för att underlätta om du behöver sanda.

Mer information om vägarna i området hittar du på hemsidan under "vintervägar" om du har funderingar kring plogning och sandning. Kom ihåg att hålla rekommenderad hastighet i området som är max 30 km/tim.


Schaktarbete på Flaxenviksvägen
Efter arbetet på Margeretlundsvägen hade vi problem med telefoner och ADSL i området.

Tekniker från Eltel lokaliserade fel på kopparledning till schaktet i  norra Flaxenviksvägen/Margretelundsvägen. Arbete med att reperera  påbörjades torsdag 7/12. P.g.a. vatten i teleschakt måste Eltel gräva upp runt schaktet.

Asfaltering
Den 6-7 november genomfördes till slut den planerade förbättringen av våra vägar. Se karta på de vägsträckor som asfalterades. 


Gräva ned fiber
Stadsnäts arbete med att lägga ner fiberkabel påbörjades i vecka 38. Det har förekommit en del problem.

Stadsnätsbolaget har meddelat att de arbetar i två etapper. I första etappen görs endast en grov återställning. I andra etappen utförs en återställning med andra maskiner. Så de som har åsikter på hur det ser ut nu kan vänta tills vi meddelar att arbetet är slutfört. Läs mera under pågående ärenden.

Arbetet är nu besiktigat. Åtgärder ska enligt avtal utföras snarast. Det mesta är nu åtgärdat. Vissa efterjusteringar kan dock få vänta tills i vår.

Tillåten hastighet
Enligt beslut på stämman är högsta tillåtna hastighet inom området 30 km/h. Vi har satt upp skyltar vid infarten som påminner om detta. Nyligen vart skylten vid Flaxenviksvägens södra infart stulen. Nu är ny skylt levererad och monterad till en extra kostnad av ca 2000 kr.

Farthinder
Enligt beslut på FVF årsmöte har permanenta farthinder i form av asfaltsbulor installerats på Flaxenviksvägen. Beslutet grundades på en ritning som gick runt på mötet, med hinder i anslutning till varje korsning och tvär kurva. Det presenterades också förslag om utökad skyltning, för både farthinder och hastighet.

Styrelsen tog in anbud från 4 entreprenörer. Uppdraget var att införa farthinder för 30 km/h. Entreprenören som fick uppdraget, med lägst pris, fick också ansvaret att utforma hindren eftersom ingen i styrelsen har den tekniska kompetensen.

När det visade sig att utformningen av hindren skapar problem har styrelsen anmält detta till entreprenören som nu har förlängt dem. Även det jobbet är reklamerat, eftersom flera av guppen fortfarande är för branta. Entreprenören har gått med på att ännu en gång åtgärda de gupp som orsakar problem. Eventuella skador som orsakats på grund av felaktigt utformade gupp kommer att föras mot entreprenören, till deras advokater och försäkringsbolag.

Vägföreningen kommer att flytta de båtar och övriga hinder till nya platser.

Fastighetsägare som idag utan vägföreningens tillstånd parkerar nära vägbanan, permanent ställer ut soptunnor eller andra privata väghinder kommer att informeras för att rätta till eventuella kvarstående problem.

Läs Roslagsvattens regler för placering av sopkärl här.

Parkering
Boende i Isättravik har länge klagat över att det parkeras utmed på gatorna kring bryggorna trots att det råder generellt parkeringsförbud. Nu anlitas ett parkeringsbolag för att bötfälla de som parkerar fel. Läs mera här.

Kontaktuppgifter
För att du i framtiden ska kunna få ta del av aktuell information via e-post från vägföreningen ber vi dig mejla in dina aktuella kontaktuppgifter; e-postadress, telefonnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning. Vi har nu fått in ca 60 stycken adresser. Det går långsamt framåt. Om du inte ännu skickat in dina uppgifter, gör det till styrelsen@flaxenvik.nu.

Avgift
Vi får många frågor kring avgiften till Vägföreningen. Tänk på att det är den som är registrerad ägare 2017-02-28 är betalningsskyldig gentemot FLV. Vid försäljning ska mäklaren fördela den kostnaden. Det går inte att överlåta skulden till ny ägare.

Övrigt
Österåkers kommun har skickat ut en informationsbroschyrer om återanvändning av avfall och jordmassor för att fylla ut tomt. Läs mera under "Du som ska bygga".

Sportfiskarna driver ett projekt för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken. Det går att läsa mera i projektplanen.

ÅrsmöteFlaxenvik i vinterskrud

Årmöte kommer i år att hållas den 30 maj kl. 19.00 i Skärgårdsstadsskolan. Kallese kommer ut i början av maj. Tänk på att skicka in ev. motioner i god tid innan. Det är på stämman alla viktiga beslut tas och styrelsen väljs. Styrelsens arbete är att genomföra vad stämman bestämmer.

Förra årsmötetet hölls den den 18 maj 2017 kl. 19.00 i Skärgårdsstadsskolan. Kallelse kan du läsa här.


Protokoll går att läsa här.

Flaxenviks Vägförening drivs av medlemmarna själva genom en styrelse som väljs varje år på årsmötet i slutet av maj. För att föreningen ska fungera behövs medlemmar som är intresserade att delta i föreningens arbete med att underhålla och förbättra vägar och grönområden, som vi ju alla äger. Läs mera här.

Läs också om SGUs undersökningar av bergrummen i Härsbacka och Isättra.

Protokoll från tidigare möten finns att läsa under "Årsmöten".

 

MVH/Styrelsen.

Styrelsen kontaktas enklast via e-post: styrelsen@flaxenvik.nu

Flaxenviks Vägförening
c/o Ekholm
Flaxenviksvägen 48
184 63 Åkersberga

PG: 593992-1

 

Vägföreningen i Flaxenvik; styrelsen@flaxenvik.nu