Flaxenvik - Gruvort, oljehamn till villaområde

Från de gamla gruvorna gick fartygen med fältspat för porslinstillverkning till bl.a. Gustavsberg. När gruvdriften lades ner övertog staten genom Överstyrelsen för civil beredskap gruvorna för att lagra flygbränsle. Bland annat hämtades bränsle till flygflottiljen i Uppsala med värnpliktiga chaufförer med lastbilar försedda med släp. 

Det öppnade för annan bebyggelse. Sommarstugor blir allt mera populärt och stockholmarna flyttar ut sina gränser. Speciellt under sommaren var det full aktivitet i området. Anställda i oljehamnen och närheten till staden skapas också tidigt behov av permanentboende. Små enkla oisolerade stugor blandas med villor. Det fanns en handelsbod i korsningen av Flaxenviksvägen och Handelsbodsvägen under 50 till 70 talet.

De sista 20 åren har närheten till staden satt sina tydliga spår. Andelen permanentboende ökar stadigt. Gamla sommarstugor ersätts med nya moderna hus, andra byggs till och isoleras. Trots det behåller Flaxenvik sin karaktär. Tomterna är stora och området är glest bebyggt, största delen består av skogs och ängsmark.

När verksamheten i gruvan lades ner övertog ​Flaxenviks Vägförening stora delar av den mark som ingick i gruvans område. Föreningens andelar är fördelat på alla fastigheter i området, kopplat till fastighetens nyttjande, sommarboende har lägre andel. Därmed äger vi som bor i området också mycket av den gemensamma mark vi har omkring oss. Det gör att arbetet i föreningen inte endast består av underhåll av vägar. Där ingår också röjning av skog, vägområden och ängar.

Lokala tomtägarföreningar har hand om skötsel av delar av den gemensamma marken. Det finns samlingsplatser där det arrangeras bl.a. midsommarfirande. Många fastigheter är delägare i områdets båtklubbar.

Vi ses i Flaxenvik.

Läs även Anitas "återblick"