Styrelsen 2017-18

Ordinarie

Peter Qvennerstedt ordförande,
Meta Lundin kassör,
Birgitta Gruvfält vägfogde,
Anne-Maj Engström,
Kalle Larsson

Suppleanter

Anita Ekström,
Bo Lundin,
Per Nilsson,
Michael Steen,
Anders Skog

Revisorer

Gunnar Ekholm,
Urban Ledin,
Kerstin Monthan, suppleant
Annelie Lindström, suppleant

Styrelsen kan nås via e-post:

styrelsen@flaxenvik.nu

Eller vanlig post till adress:

Flaxenviks Vägförening
c/o Lundin
Isättraviksvägen 48
184 63 Åkersberga

Eller skriv ett meddelande här: