Styrelsen 2021-22


Ordinarie

 • Lars Odlén ordförande
 • Meta Lundin kassör
 • Joakim Bornhold
 • Samuel Mayer
 • Hans Rosén

Suppleanter

 • Anita Ekström
 • Johan Bernalt
 • Anders Skog
 • Lars Ohlsén
 • Sven-Erik Mellqvist

Revisorer

 • Gunnar Ekholm
 • Urban Ledin
 • Kerstin Monthan, suppleant
 • Annelie Lindström, suppleant


Styrelsen kan nås via e-post:

styrelsen@flaxenvik.nu

Eller vanlig post till adress:

Flaxenviks Vägförening
c/o Lundin
Isättraviksvägen 48
184 63 Åkersberga

Eller skriv ett meddelande här: