Medlem/Vägavgift

Medlem/Vägavgift


Vägavgiften beslutas varje år på årsstämman som hålls i slutet av maj.

Efter det faktureras den ut, sista betaldag brukar vanligen vara 30 juni men det beslutas också på årsstämman.

Debiteringslängden, d.v.s. där all information om alla ägare och avgift finns, ligger framlagd på årsstämman. Där kan du se ditt andelstal och avgift.

Registrera dig gärna här på hemsidan och få fakturan via mail

 

  • Permanentboende 10 andelar f.n. 4.000 kronor
  • Fritidsboende 7 andelar f.n. 2.800 kronor
  • Obebyggd tomt 1 andel f.n. 400 kronor

Bankgiro: 285-0162