Vad kan DU göra?

Vad kan DU göra?


Vad fastighetsägare ansvarar för

Fastighetsägaren ansvarar att korrekta tomtgränser är utsatta (markerade) runt sin fastighet.

Markera på ett tydligt sätt var fiberanslutningen till din fastighet lagts ner i marken så att ledningen inte grävs av när vägföreningen utför nödvändiga dikesarbeten. Ofta saknas anvisning på de grå skåpen vem som ska kontaktas om olyckan är framme. Du behöver ha uppgift om vilket bolag som är din leverantör och hur skadeanmälan görs om olyckan är framme (Vägföreningen har inte uppgifter om olika leverantörer eller kundservice). Tyvärr är inte alla fiberkablar tillräckligt skyddade med omslutande rör, färgat nät eller lagda på tillräckligt djup (60 cm) vid kabeldragningen. Inte sällan har bolagen upphört eller sålts till en ny nätägare/leverantör.

Sommarvatten markerar du var din anslutning/avstängning ligger.

När du hjälper till gör du skillnad

Vägföreningen har ställt ut sandlådor och cementringar med lock för att du ska kunna halkbekämpa i branta vägpartier och vid besvärlig väderlek, t.ex. snö och regn som fryser över natt men töar över dagen.

Till kommande vinter kommer vägföreningen att komplettera denna information med en karta som visar var din närmaste sanddepå är placerad.

Fyll i kontaktformuläret med en beskrivning om din sandlåda behöver fyllas på. Kom ihåg att skriva var den finns.

Sopkärl förvaras inne på tomten så att plogning kan utföras av hela vägbanan också där du bor.