Granbarksborren

Granbarksborren i våra skogar

Skogen i Flaxenvik, liksom omkringliggande skog, har drabbats av angrepp av granbarksborre. Granbarksborre är en liten skalbagge vars larver angriper gran, angreppet dödar granen och orsakar därmed stor skada på skogsbruk och skogar.


Döda granar med avskalad bark som står i skogen innehåller inte några granbarksborrar, utan bara granbarksborrens naturliga fiender och andra arter som gynnas av död ved. Döda ock skadade granar har dock lättare att falla, eller blåsa omkull, varför de kan vara en fara om de står invid vägar eller nära hus. Informera gärna styrelsen om ni ser ett träd på vägföreningens mark som kan medföra fara.

Länkar till mer info och till kommunens policy: