VÄLKOMMEN TILL FLAXENVIKS VÄGFÖRENING

Flaxenvik, boende i Roslagens södra skärgård nära staden


Flaxenvik, Isättravik, Marsättra, Ekhammar, Härsbacka, Gårdslöten och Ättarö ingår alla i Flaxenviks Vägsamfällighet.
Sammanlagt 430 fastigheter ingår i området som sträcker sig från Skärgårdsstad i norr till Lervik i Söder. 

Hit kommer du i norr från 276'an mot Skärgårdsstad till Margretelundsvägen eller från söder via Söralidsvägen till Margretelundsvägen.
I öster ligger havet där Skärgårdstrafiken på fastlandet endast angör Lervik och därefter endast angör öarna norrut mot Ljusterö. 

På sin väg mellan Stockholm och Åland samt finska fastlandet syns finlandsbåtarnas skorstenar när de passerar utanför på Saxarfjärden i Furusundsleden.


Området har varit bebyggt länge, först låg här mindre gårdar som livnärde sig på fiske och djurhållning, senare styckades markerna som bebyggdes med sommarstugor. När tomtägarna började bosätta sig året runt moderniserades husen eller revs för att ge plats åt nybyggen.


Flera distributörer av nätverksfiber levererar internet i området.
Ny stadsplan ska utarbetas av kommunen under de närmaste åren.

Flaxenvik är unikt på flera sätt. Tomterna är stora, det är ingen trängsel. Det finns också många gemensamma ytor; badplatser, skogsområden med stigar och ängar. Vägföreningen äger och lokala tomtföreningar förvaltar stora delar av området.

Vi ses i Flaxenvik!
Uppdaterad 2020-05-14

Det finns sand att hämta gratis efter bl.a. sopningen i första hand på Isättraviksvägen hamnen och i andra hand Magretelundsvägen gruvan.

Efter det att kallelsen gått i tryck har styrelsen uppmärksammat att en föreslagen ändring av stadgarna, 3.d §20, gällande tillgänglighet efter stämman inte är görlig.