Välkommen till Flaxenviks Vägförening

Flaxenvik, boende i skärgården och staden.

Flaxenvik, Isättravik, Marsättra, Ekhammar, Härsbacka, Gårdslöten och Ättarö ingår alla i Flaxenviks Vägförening. Sammanlagt är det 430 fastigheter i området som sträcker sig från Skärgårdsstad i norr till Lervik i söder. Man kommer hit via Margeretelundsvägen, antingen från 276'an i norr eller från Margeretelund i Åkersberga i söder. Öster ut ligger skärgården, Finlandsbåtarnas skorstenar syns från stora delar av området när de passerar utanför i Furusundsleden.

Området har varit bebyggt länge, först med sommarstugor, numera bor majoriteten här permanent. Det byggs mycket nytt och gamla stugor renoveras. Två distributörer av nätverksfiber har försett området med bra internet-förbindelser. Ny stadsplan ska tas fram.

Flaxenvik är unikt på flera sätt. Tomterna är stora, det är ingen trängsel. De finns också många gemensamma ytor, skogar och ängar. Vägföreningen och lokala tomtföreningar äger och förvaltar stora delar av området.

Vi ses i Flaxenvik.