Grönområden, bad och jakt

Samarbetsavtal Flaxenviks Vägförening - Isätraviks Tomtägarförening

Läs mer här: https://www.flaxenvik.nu/l/gront-samarbetsavtal-isatraviks-tomtagarforening/


Öring i Isättraviken

Österåkers sportfiskeklubb bidrar till reproduktion av havsöring i isättraviken.

  • Havsöringen fångas in i mjärden i vikens mynning.
  • Honorna mjölkas på rom och hannarna på mjölke.
  • Detta blandas och placeras ut på lämpliga platser längre upp i ån.


Text & foto: Simon Karlsson

Läs mer om öring: https://www.havochvatten.se/.../arter-och.../oring.html

Se Mist Productions film när öringen går upp i ån och leker: https://www.youtube.com/watch?v=cQNF6UZ3LTI


Invasiva växtarter

Läs på följande länkar om vad och hur invasiva växter ska hanteras

Österåkers kommun

Invasiva arter

Naturvårdsverket 

Rapportera även förekomst av invasiva arter till styrelsen@flaxenvik.nu
Grönområden, bad och jakt


FV reserverar sig för att kartan och anvisningar inte stämmer på millimetern.

Bad

Ett flertalbadplatser förvaltas av FV och ITF.

Du finner dem utsatta på frilutfskartan, se länken längre upp.

Skyddsjakt

Skyddsjakt inom Flaxenviks område hanteras av tre licensierade jägare. Patrik Cederlöf är kontaktperson och samordnar.

Vid frågor kontakta Patrik på 
cedarleafsweden@gmail.com

Akuta situationer ring Patrik, på  076-82574´547.

Skyddsjakten på vildsvin som inleddes 2019 har givit resultat och kvarvarande vildsvinsstam bökar nu förträdesvis i Magretelund.

Under 2023 har det varit några incidenter med rådjur som trasslat in sig nät och trådar med avlivning som följd.

Två stycken skabbrävar har också avlivats.