Grönområden, bad och jakt

Öring i Isättraviken

Österåkers sportfiskeklubb bidrar till reproduktion av havsöring i isättraviken.

  • Havsöringen fångas in i mjärden i vikens mynning.
  • Honorna mjölkas på rom och hannarna på mjölke.
  • Detta blandas och placeras ut på lämpliga platser längre upp i ån.


Text & foto: Simon Karlsson

Läs mer om öring: https://www.havochvatten.se/.../arter-och.../oring.html

Se Mist Productions film när öringen går upp i ån och leker: https://www.youtube.com/watch?v=cQNF6UZ3LTI


Invasiva växtarter

Läs på följande länkar om vad och hur invasiva växter ska hanteras

Österåkers kommun

Invasiva arter

Naturvårdsverket 

Rapportera även förekomst av invasiva arter till styrelsen@flaxenvik.nu
Grönområden, bad och jakt


FV reserverar sig för att kartan och anvisningar inte stämmer på millimetern.

Bad

Ett flertalbadplatser förvaltas av FV och ITF.

Du finner dem utsatta på frilutfskartan, se länken längre upp.

Jakt

2019 har det bedrivits skyddsjakt på vildsvin inom FVF's område. Jakten har bedrivits utifrån de problem som vildsvin orsakat i form av välta soptunnor, uppbökade tomter mm. Ett stort antal timmar har lagts ner på detta arbete med gott resultat. 7 vildsvin har nedlagts under året. Problemen med vildsvin har minskat drastiskt vilket var målet. I samråd med kommunens jägare kommer vi fortsatt hålla vildsvinsstammen under kontroll inom vårt område. Styrelsen tar gärna emot information kring iakttagelser eller problem kopplat till vildsvin via kontaktformuläret.