Grönt samarbetsavtal Isätraviks Tomtägarförening

03.12.2023

1 september 2023 undertecknades avtal mellan Flaxenviks Vägförening och Isätraviks Tomtägarförening (ITF) om skötsel och vård av av gemensam mark.

ITF påtar sig ansvaret att sköta grönområdet (ej vägrum) inom vägföreningens markområde Härsbacka 1:2, Magretelund 3:23 och Ättarö 1:2 tillika del av Flaxenvik 2:2, vilka i söder avgränsas av Gistviksvägen. Se karta.

Övergripande innebär det att ITF hanterar:

  • skötsel om skog och strandmark
  • slyröjning och borttag av riskträd
  • invasiv växtlighet
  • vattenpumpar
  • sjösättningsrampen 
  • stöttar fiskevårdsprojektet och tillsammans med Österåkers Sportfiskeklubb 
  • hamnen, bryggor, badstranden

ITF äskar årligen en budget från FVF och ingår i kallelsen till FVF:s årsstämma i maj.

Avtalet gäller årsvis tills vidare med ömsesidig uppsägningsrätt.