FV Skogsvårdspolicy

Våra Skogar i Flaxenvik...

är värda att bevara och sköta genom att ej avverka utan att försiktigt glesa ut närmast bebyggelse så att vi kan få tillbaka skogsbryn, den vackra övergången mellan bebyggelse och skog.

Våra skogar ingår i ett Riksintresse med bl.a. ädellövskog och kommer finnas som en del i Österåkers kommuns översiktsplan som Gröna Kilar där vilda djur och fåglar kan förflytta sig mellan skogarna. Dessa Gröna Kilar ingår i ett stråk från Lidingö till Bogesundslandet och vidare kusten norrut till de lite större skogarna.

De äldre träden bedöms till över tvåhundra år förutom vissa ekar som är äldre.

Det finns ansvariga för våra grönområden, Ekhammar, Flaxenvik, Isättravik så vänd er till dem om frågor rörande skog och natur.

Nedfallna träd som utgör en risk ska omhändertas av kunnig och certifierad person.

Den skogsvårdspolicy som antogs på årsmötet 2007 gäller fortfarande.

För att komma i kontakt med ansvariga och läsa om skogsvårdspolicyn så se FVF hemsida. Flaxenvik.nu sen flik grönområden.


Styrelsen
Flaxenviks Vägförening - 2017Naturbeskrivning - Magretelund, Isättravikens norra strand, berg och skogsområde - Elisabeth Toller 2006


Naturbeskrivning - Härsbacka - Elisabeth Toller och Eivor Jansson 2006


Naturbeskrivning - Flaxenvik - Birgitta Arnell och Bertil Mårtensson


Underlag för skogsbruksplan Skogsbruksplan - Birgitta Arnell 2006


Skogsvårdspolicy antagen på Flaxenviks årsstämma 2007-02-03