Bygga nytt eller renovera

Vårat område håller på att omvandlas från sommarstugor till villaförort. Det är oundvikligt, inget som vi styr över. Vägarna är gamla och ömtåliga. Många ligger på gammal sjöbotten. De tål inte obegränsad vikt. Tunga fordon bör lastas om till mindre för de minsta vägarna. Vissa delar av året, när tjälen släpper, bör de inte trafikeras alls av tung trafik.

I Anläggningslagen (1973:1149) § 48 a, står att den som äger fastigheten ska betala ersättning för slitage om vägen används mer än normalt.

Du bör informera styrelsen om sådant som berör vägar och gemensamma områden. Om du tillfälligt hindrar framkomlighet måste berörda grannar meddelas skriftligt i god tid innan. Lägg en lapp i brevlådan och berätta vad som händer. 

Styrelsen får kopior av de byggnadslov som byggnadsnämnden utfärdar för området. Vi dokumenterar löpande alla vägar.

Om du bygger och behöver tunga transporter ska du informera speditören om vilka förutsättningar som gäller. 

Om du använder fyllnadsmassor så måste du känna till vilka regler som gäller. Läs om detta i kommunens faktablad.