Styrelsen

För att kontakta styrelsen, ta del av stagdar samt årsprotokoll krävs godkänt medlemsskap.
Medlem logga in
Ansök om medlemsskap

Ej medlem - kontakta styrelsen@flaxenvik.nu

Styrelsen

Styrelsen 2018-19

Ordinarie

- Patrik Cederlöf, ordförande
- Meta Lundin kassör,
- Birgitta Gruvfält vägfogde
- Anne-Maj Engström
- Kalle Larsson

Suppleanter

- Anita Ekström
- Bo Lundin
- Johan Bernalt
- Michael Steen
- Anders Skog

Revisorer

- Gunnar Ekholm
- Urban Ledin
- Kerstin Monthan, suppleant
- Annelie Lindström, suppleant