Aktuellt som sker och har skett i området

Styrelsen har beslutat, p.g.a. rådande pandemi och rekommendation från FHM, att inte ha årsstämma i maj. Det är vår förhoppning att kunna ha stämma för 2020 och 2021 samtidigt i slutet av augusti då de flesta borde ha fått vaccin.

Begreppet vägområde omfattar väg, in- och utsida av dike inom 2,0 m bredd beräknat från beläggningsytan på båda sidor av vägen ut mot diket. Väghållarens ansvar omfattar "siktröjning vid anslutning till allmän väg" och vidare att hålla "fri höjd över vägområdet". Detta innebär att växtlighet, som på höjden inverkar på vägområdet, ska avlägsnas upp...

Under tjällossningsperioden mellan 19/3--3/5 2021 gäller begränsad fordonsvikt, max 6 ton, på vägföreningens samtliga vägar.

Ja, var är vintern? Så här såg det ut 2015-02-07 från vårt fönster på Isätraviksvägen 15. Trots Corona, uteblivet årsmöte samt stundvis intensiva diskussioner önskar FV styrelse en riktigt God Jul och härligt 2021 som dessutom skyndsamt befrias från Covid-19!

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddsläkarna i Stockholm utfärdat nya rekommendationer gällande folksamlingar ställs årsmötet 5 november in.