Aktuellt som sker och har skett i området

Kallelsen till årsmötet den 23 maj är nu postat på B post. Den är också e-postad för de som anmält att de önskar så på hemsidan.

När tjälen förhoppningsvis snart släpper ska vi börja arbetet med att laga alla skador på asfalt- och grusvägar. I år har vädret varit speciellt omväxlande varmt och kallt. Det har givit ganska många skador på våra vägar.

EON och deras underleverantör WSP kommer under april påbörja elarbete i Härsbacka, en sträcka på Gruvbacken och nere i södra delen av viken. Detta är ett hyfsat stort projekt med byte av gamla luftkablar, gräva ner kablar där det går samt byta en del stolpar. De kommer också behöva byta kablar fram till den del fastigheter