Aktuellt som sker och har skett i området

Från onsdag 6/10 till fredag 8/10 berörs delar av Flaxenviksvägen och Isättraviksvägen av beläggningsarbete mellan 07.00-17.00.

Vägföreningen fick på morgonen besked att snabelbilen under dagen äntligen kan utföra lagning av potthål på hårdgjorda vägar.