Aktuellt som sker och har skett i området

Nu anvisningningsskylten till badplatsen på Flaxenviks Bryggväg åter utsattt.
Förbättringar av badplatsen kommer att genomföras framöver.

Friluftskartor

22.06.2020

En början till frilutskartor över vårt område är nu framtaget. Kartorna kommer löpande att uppdateras. med det som är av allmänt intresse. FV reserveras sig för att det inte stämmer helt på millimetern.

Vattenfall/E.On utför ledningsarbete på vägen i slutet av Flaxenviksskogen (från nr 19 tvärs över vägen till nr 14) fredag 12/6. Vägplåt och skyltning kommer att ställas ut.