Aktuellt som sker och har skett i området

Det händer då och då att medlemmar hör av sig till FV styrelse om att man efter sin egen bedömning anser att en tomt eller byggnad är alltför ovårdad.

Många synpunkter, anmärkningar samt frågor har inkommit till
Flaxenviks vägförenings styrelse i samband med snökaoset den 8 mars.