Aktuellt som sker och har skett i området

Det finns sand att hämta gratis efter bl.a. sopningen i första hand på Isättraviksvägen hamnen och i andra hand Magretelundsvägen gruvan.

Efter det att kallelsen gått i tryck har styrelsen uppmärksammat att en föreslagen ändring av stadgarna, 3.d §20, gällande tillgänglighet efter stämman inte är görlig.

...så fort tung trafik åter tillåts. Dvs, när tjällossningen är över runt 30 april.

När lertunga vägkroppar är frusna eller mättade med vatten är de extra känsliga för tunga vikter eftersom det tar lång tid innan leran i vägkroppen torkat ut på djupet. Av det skälet har FVF beslutat om försiktighetsåtgärd mot tung fordonstrafik under tjällossningsperioden eller vid vattenfyllda vägkroppar.