Aktuellt som sker och har skett i området

Vägföreningen fick på morgonen besked att snabelbilen under dagen äntligen kan utföra lagning av potthål på hårdgjorda vägar.

Vägunderhåll

12.06.2021

Fr o m måndag 14/6 etablerar Stofar maskinpark och arbetsbod i Härsbacka inför dikes- och vägrumsarbeten under kommande veckor.

Skadan på Gistviksvägen som åtgärdades före ösregnet har återkommit och reparation pågår.

Platsen är markerad med en vägkon. Trumman under vägbanan måste läggas om eftersom materialet spolats bort i med det höga vattenflödet. Så länge vägkonen står kvar vädjar vi att alla passerar sakta (ej fortare än 20 km/h) och försöker hålla däcken utanför den...