Aktuellt som sker och har skett i området

Beläggningsarbetet i området är avklarat för i år. Nylagda vägar behöver dock under en tid sätta sig efter åtgärden och du bidrar bäst när du sänkt hastigheten (max 30 km/tim gäller inom hela vägföreningens vägområde). Lämna marginal till vägkanten och gena inte i kurvor. Passera i lägre hastighet över farthindren så håller ytlagret längre.

Med mycket kort varsel har vägföreningen fått information att de hårdgjorda vägarna repareras denna vecka (tis-tors) Arbetet utförs huvudsakligen mellan 9.00-15.30.

Kallelsen till årsmötet den 23 maj är nu postat på B post. Den är också e-postad för de som anmält att de önskar så på hemsidan.