Aktuellt som sker och har skett i området

Vill du lära dig mer om småhus, energianvändning och inomhusmiljö? Hur du kan minska din energianvändning med enkla och billiga åtgärder? Eller med mer omfattande åtgärder, kanske i samband med renovering av ditt hus?
Med sådana åtgärder kan du minska din kostnad för energi. I så fall är den här kursen något för dig!

Under tjällossningsperioden mellan 20/3- tills faran är över för vägskador gäller begränsad fordonsvikt, max 6 ton, på vägföreningens samtliga vägar. Nytt meddelande kommer när begränsningen upphör

Flaxenvik Vägförenings årsmöte kommer äga rum i 2022 23 maj Bergasalen, Åkersberga centrum.