Aktuellt som sker och har skett i området

Delar av Flaxenviks vägsystem blöder ymnigt med tjära.
Åtgärd är att lägga på ett täckande lager sand vilket har gjorts tidigare men måste upprepas då värme och tung trafik åter pressar upp tjäran till ytskiktet.

Ny sandning är beställd och kommer utföras på fredag 1 juli och måndag 4 juni.

Vill du lära dig mer om småhus, energianvändning och inomhusmiljö? Hur du kan minska din energianvändning med enkla och billiga åtgärder? Eller med mer omfattande åtgärder, kanske i samband med renovering av ditt hus?
Med sådana åtgärder kan du minska din kostnad för energi. I så fall är den här kursen något för dig!

Under tjällossningsperioden mellan 20/3- tills faran är över för vägskador gäller begränsad fordonsvikt, max 6 ton, på vägföreningens samtliga vägar. Nytt meddelande kommer när begränsningen upphör