Aktuellt som sker och har skett i området

Från mitten av januari utförs el-ledningsarbete med förstärkning- och installationer på Härsbackavägen.
Under förutsättning att vädret inte hindrar grävning eller återfyllning av ledningsdiken beräknas arbetet avslutat till 21 februari (V3-8 2020).

Beläggningsarbetet i området är avklarat för i år. Nylagda vägar behöver dock under en tid sätta sig efter åtgärden och du bidrar bäst när du sänkt hastigheten (max 30 km/tim gäller inom hela vägföreningens vägområde). Lämna marginal till vägkanten och gena inte i kurvor. Passera i lägre hastighet över farthindren så håller ytlagret längre.

Med mycket kort varsel har vägföreningen fått information att de hårdgjorda vägarna repareras denna vecka (tis-tors) Arbetet utförs huvudsakligen mellan 9.00-15.30.