Aktuellt som sker och har skett i området

Flaxenviks Vägförening har anlitat Naturskog att röja och beskära träd längs Margretelundsvägen med tillhörande in/utfarter. Arbetet kommer delvis medföra viss begränsad framkomlighet då träd som lutar över väg eller på annat sätt riskerar att påverka trafik kommer hanteras. Vägvakter kommer finnas utstationerade vid behov. Arbetet kommer...

Diken och vägren klipps varje år för att hålla vägnätet öppet. Röjning sker med kraftiga kedjor som klarar av att kapa även mindre träd. Det gör att diken hålls rena och inte växer igen. Diken är mycket viktiga för att vägarna ska hålla. Om vattnet tillåts tränga in i vägbanan sprängs den sönder under vintern.

Under vecka 19 (7-11/5) kommer asfaltarbete att utföras för att vi ska ha hög trafiksäkerhet inom Vägföreningens område.

Tjällossning

09.05.2018

Vägarna i Sverige kommer under årets tjällossning enligt trafikverket att bli ovanligt besvärlig över hela landet. All fordonstrafik ska därför ta stor hänsyn till vägarnas uppbyggnad. I Vägföreningens enskilda vägnät är det stor risk för skada då våra vägkroppar är gamla och består av lermaterial och stenar.

Vägarbetet på Margeretelundsvägen fortsätter. PEAB har fått tillstånd att dirigera persontrafiken in på Flaxenviksvägen på måndag 13/11 efter kl 9.00 fram till kl 15.30.