Aktuellt som sker och har skett i området

Vinterkäppar

23.11.2018

Nu är det dags att sätta ut vinterkäppar i området. De står i vägrenen för att plogbilen ska veta var diket börjar.

Det årliga underhållet av våra vägar är nu bokat till vecka 38. Karta på vilka vägar som berörs kommer att presenteras i månadsskiftet.

Flaxenviks Vägförening har anlitat Naturskog att röja och beskära träd längs Margretelundsvägen med tillhörande in/utfarter. Arbetet kommer delvis medföra viss begränsad framkomlighet då träd som lutar över väg eller på annat sätt riskerar att påverka trafik kommer hanteras. Vägvakter kommer finnas utstationerade vid behov. Arbetet kommer...

Diken och vägren klipps varje år för att hålla vägnätet öppet. Röjning sker med kraftiga kedjor som klarar av att kapa även mindre träd. Det gör att diken hålls rena och inte växer igen. Diken är mycket viktiga för att vägarna ska hålla. Om vattnet tillåts tränga in i vägbanan sprängs den sönder under vintern.