Vägar

Allmänt 

Här får du information från styrelsen om planerade trafikstörningar; när framkomligheten är begränsad vid beläggnings- och dikes-arbeten, sandsopning, byte av vägtrummor, el/it-bolagens lednings- och fiberdragningar mm

Frågor

Har du frågor, använd kontaktformuläret (du måste vara inloggad).

Det kan gälla t.ex. stopp eller översvämmad vägtrumma, sly på vägmark, skadade och nedrivna skyltar, anläggningsarbeten på egen fastighet, t.ex. dränering på tomten där avflöde krävs till diken på väg- och grönområden.

Förbudsskyltning

När lertunga vägkroppar är frusna eller mättade med vatten är de extra känsliga för tunga vikter eftersom det tar lång tid innan leran i vägkroppen torkat ut på djupet. Av det skälet införs vägföreningen försiktighetsåtgärd mot tung fordonstrafik under tjällossningsperioden eller vid vattenfyllda vägkroppar. 

Max 6 ton totalvikt för samtliga fordon på alla vägar.

Detta innebär förbud mot all fordonstrafik över 6 ton för alla leveranser, transporter, entreprenadmaskiner etc.

Förbudet gäller alltid under perioden 1/3 - 30/4.

Det kan uppstå tillfällen då max 6 ton utanför detta intervall gäller (t.ex när det regnat mycket är våra vägar ömtåliga).

Detta meddelas på hemsidan och i mailutskick till de som anmält att de vill ha information från styrelsen via registrering på hemsidan www.flaxenvik.nu eller som haft kontakt med styrelsen

Tunga transporter

Kontakt med Vägföreningen inför tunga transporter ska alltid göras.
Anmäl din transport via kontaktformuläret som skickas till styrelsen. Vägföreningen beslutar och ger dig skriftligt besked.

Svaret kan vara att du ska erlägga s.k. slitageavgift och/eller om avtal med ersättningsbelopp krävs för att få tillstånd att nyttja vägnätet under en begränsad period som t.ex. vid byggnation.
Inga transporter får påbörjas innan besked lämnats eller då avtal upprättats och fastställt belopp finns på vägföreningens konto.

Entreprenadmaskiner med s.k. larvfötter

Generellt förbud gäller mot entreprenadmaskiner med s.k. larvfötter hela året runt på våra vägar. Anledningen är att vägarna har en mjuk ytbeläggning som är följsam vid sprickbildning och möjliggör att skadan kan "läka" ihop.

För att inte drabbas av kostnader för transporter med entreprenadmaskiner tar Du kontakt med vägföreningen via kontaktformuläret redan i planeringsstadiet för att söka tillstånd för tänkt åtgärd.

Ditt ansvar för trafiksäkerheten som fastighetsägare

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten.

Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte har gjort det kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Läs mer på Österåker kommuns hemsida


Kör lugnt och håll Flaxen rent

Tack för att du visar hänsyn till vägföreningens hastighetsbegränsning (max 30 km/tim), parkeringsförbudet som gäller på samtliga vägar och på grönområden och för att du medverkar till att boendemiljön hålls fri från nedskräpning.