Medlemsavgift

Medlemsavgift

  • Permanentboende 10 andelar f.n. 2.800 kronor 
  • Fritidsboende 7 andelar f.n. 1.960 kronor 
  • Ättarövägen
  • Obebyggd tomt 1 andel f.n. 280 kronor

Bankgiro: 285-0162