2020 BLIR DET INGET ÅRSMÖTE I MAJ!

27.04.2020

P.g.a. corona-pandemin har styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet som brukar hållas i slutet av maj.

I dagsläget vet vi inte när vi kan hålla mötet men vi hoppas att det kan ske i slutet av sommaren/början av hösten.

Kallelsen kommer att läggas ut på hemsidan www.flaxenvik.nu i sin helhet i mitten av maj. Där kan ni läsa vad FVF har gjort 2019 och planerna för 2020.
Information om inställt årsmöte kommer att skrivas på fakturorna för att alla ska få informationen. Därför kommer fakturorna att skickas ut i början av maj.

Kallelse kommer att skickas ut till alla i vanlig ordning några veckor innan årsmötet kan hållas.

Vill du ha information via mail anmäl dig på hemsidan
Du kan också få kallelse till årsmöte och/eller faktura via e-post

Gör så här:
Gå in på www.flaxenvik.nu
Klicka på "LOGGA IN"
Registrera dig och kryssa i vad du vill ha via e-post

Färre brev är bättre både för miljön och föreningens ekonomi J

Med önskan om en trevlig sommar trots de rådande omständigheterna

Styrelsen 2020-04-23