Arbete med förstärkning av elnätet fom 5 oktober

03.10.2020

Arbete med förstärkning av elnätet genom skogen mellan lilla Gistviksvägen - - > Flaxenviksvägen påbörjas 5/10 och pågår c:a 4 veckor.


Materiel och skyltning att vägarbete pågår i det berörda området ställs ut av utföraren.

Fastigheter som berörs får information av nätägaren .

Flaxenviks vägförening
Styrelsen/Vägfogden