Tidigarelagd - startar vecka 27!  Årets vägslåtter, diken o sly

26.06.2020

Vägkantslåtter samt in- och utsida diken inklusive utökad slyrens i hela vägområdet beräknas påbörjas under V27 och beräknas ta 2-3 dagar.

OBS: i anslutning till enskilda fastigheter tas vägkant, in- och utsida av diken, dock INTE vägområde in mot fastigheter eftersom tydliga markeringar vanligen inte finns utsatta och risk finns att entreprenören skadar växtlighet på enskilda tomter.

Styrelsen / Vägfogden