Årsmöte genomfördes med 78 röstberättigade på plats

02.06.2018

Kanske berodde det på att många vill diskutera farthindren eller så var det fastigheten "Stattin" som drog tills sig uppmärksamhet. Det var i alla fall flera deltagare än på länge i årets stämma.

Trots att det var många starka åsikter fördes det bra diskussioner. Alla har naturligtvis inte samma syn på allt som sker.

Birgitta, vägfogden, fick tillfälle att gå igenom hela projektet med NCC's farthinder. Hon meddelade att det fortfarande finns ett par hinder som är reklamerade. Farthindren ska målas då de är godkända.

Stämman gav uppdraget till en arbetsgrupp att undersöka fastigheten "Stattin", utreda vilka konsvenser för de tre alternativ som lades fram i kallelsen. Resultatet ska presenteras när förvaltningen av fastigheten är överförd till föreningen.