Årsmötet gav lokal grupp uppdrag att utreda "Stattin" huset

15.06.2018

En av punkterna på årets stämma var att bestämma en handlingsplan för hur föreningen ska hantera övertagandet av huset på Flaxenviksängen, det s.k. "Stattin huset".

I kallelsen presenterades tre olika förslag, rivning, förvaltning av ideell grupp eller rusta och hyra ut. Men eftersom det inte utförts analys av alla förutsättningar och konsekvenser kunde stämman inte ta beslut. Man tillsatte istället en grupp under ledning Lars Odlen för att utföra en mera noggrann undersökning. 

Uppdraget är att försöka lägga fram ett beslutsunderlag till en ny stämman.