Asfalten blöder tjära

30.06.2022

Delar av Flaxenviks vägsystem blöder ymnigt med tjära.
Åtgärd är att lägga på ett täckande lager sand vilket har gjorts tidigare men måste upprepas då värme och tung trafik åter pressar upp tjäran till ytskiktet. 

Ny sandning är beställd och kommer utföras på fredag 1 juli och måndag 4 juni.