Begränsad fordonsvikt upphör fr.o.m. den 25/4

23.04.2019

Skyltningen med begränsad tillåten vikt 6 ton upphör från torsdag den 25/4 på samtliga infarter.

Bedömningen är att resterande djup tjäle i vägkroppen nu inte skadar ytbeläggningen.

När tunga transporter planeras till din fastighet ska varsamhet generellt iakttas på våra enskilda vägar".

/Styrelsen