Beläggningsarbete vecka 40

29.09.2021

Från onsdag 6/10 till fredag 8/10 berörs delar av Flaxenviksvägen och Isättraviksvägen av beläggningsarbete mellan 07.00-17.00.


Hela vägbanans bredd på samtliga vitmarkerade vägsträckor berörs. Framkomligheten kan under korta perioder vara begränsad pga arbetsfordon.

Tack för att du håller 30 km/tim på vägarna, har förståelse för att behöva vänta en kortare stund när arbetslaget vistas vid arbetsfordon och att du visar hänsyn."

/Styrelsen