Beläggningsarbeten vecka 41

26.09.2019

Beläggningsarbeten utförs under v41 (troligen torsdag-fredag) i:


  • Isättravik*
  • Marsätra*, ***
  • Flaxenvik**
  • Ättarö*
  • Ekhammar**,***

I år tas sammanhängande längre sträckor* och ett flertal kortare avsnitt som repareras** samt där trummor*** bytts ut. 

I samtliga fall gäller att hela vägens bredd åtgärdas.

Även om entreprenören tar all tänkbar hänsyn till de boendes behov av framkomlighet kan ett par extra minuter behöva läggas till på morgonen.

Tack för din förståelse att arbetet kan medföra viss olägenhet medan det pågår. Styrelsen/vägfogden26/9-19