Beläggningsarbetet i området är avklarat för i år

09.10.2019

Beläggningsarbetet i området är avklarat för i år. Nylagda vägar behöver dock under en tid sätta sig efter åtgärden och du bidrar bäst när du sänkt hastigheten (max 30 km/tim gäller inom hela vägföreningens vägområde). Lämna marginal till vägkanten och gena inte i kurvor. Passera i lägre hastighet över farthindren så håller ytlagret längre.

Inför vintern har ett antal nya sandlådor placerats ut. Om påfyllning av sand behövs eller om du har andra frågor kontaktar du styrelsen via hemsidan "Flaxenvik.nu" Fyll i ditt namn och ärende så att rätt person i styrelsen kan återkomma med information, vanligen inom 1-2 dagar.

Ta bort soptunnorna från vägrummet, under vintern går det inte att utföra plogning/sandning på hela vägbanan om din tunna står kvar efter tömning.

Tack för hjälpen!

Styrelsen/Vägfogden