Dikesrensning

09.10.2023

Inventering och vissa åtgärder påbörjades 2023-10-10 och fortsätter nu under oktober.

Arbetet utförs av L.Å HENRIKSSONS TRÄDGÅRDSSKÖTSEL som jobbar efter en prioriterad lista. 

Tidsschemat är inte satt i detalj då arbetsinsatsen och tidsåtgång påverkas av olika faktorer-
T.ex. vissa delar behöver kantslås innan dikning påbörjas och måste utföras före dikesrensning. 

Om behov för samordning och framkomlighet krävs kan man kontakta Lars Henriksson på 072-535 15 05.

Schaktmassorna läggs tillfälligt på:

  • parkeringen Isättraviksvägen vid hamnen
  • parkeringen Flaxenviksbryggväg