E.On etablerar depå inför arbete på Gruvbacken och Gruvfogdevägen

03.12.2020

E.On etablerar depå inför schakt och ledningsarbete Gruvbacken och Gruvfogdevägen

E.On påbörjar fr o m 3/12 det försenade förstärkningsarbetet i el-ledningsnätet med två depåer inför kabeldragning i området (se kartor).

Mindre störningar för boende på aktuella delar av vägnätet kan påverkas men ger ett stabilare el-nät med mindre risk för el-avbrott i framtiden.

Tack för din förståelse under den tid arbeten pågår.