E.ON förstärker elnätet utmed Isättraviksvägen

09.10.2023

E.ON planerar att förstärka elnätet kring Isättraviken med start våren 2024. Syftet är att stabilisera elnätet och möjliggöra utbyggnad av solceller samt att vädersäkra.ATS Kraftservice kommer utföra arbetet.

Projektet består av att placera en ny nätstation, ett nytt kabelskåp, schakt till dessa från nuvarande station vid båtklubben samt rasering av delar på befintlig luftledning.

Preliminär placering av den nya stationen och kabelskåp enligt bifogade bilder.

I förlängningen av detta kommer vi uppföra REV-avtal samt markupplåtelseavtal med föreningen. 


Vänligen, Joel Särner - Beredare ATS Kraftservice