E.On utbyggnad av kapaciteten i el-nätet

20.01.2020

Från mitten av januari utförs el-ledningsarbete med förstärkning- och installationer på Härsbackavägen
Under förutsättning att vädret inte hindrar grävning eller återfyllning av ledningsdiken beräknas arbetet avslutat till 21 februari (V3-8 2020).

Arbete pågår må-sö, dvs alla dagar i veckan.

Information från E.On om ledningsnätets övriga arbeten i området uppdateras kontinuerligt på FVF hemsida.

/Styrelsen