E.On utbyggnad fortsätter...

12.02.2020

Arbetet i Flaxenviksvägen / Gistviksvägen sker troligen i senare delen av maj 2020. Berörda fastighetsägare kontaktas av E.on eller deras entreprenör.

/ Vägfogden