Eldningsförbud råder i Stockholms län

08.06.2023

Det råder eldningsförbud i Stockholms län. Förbudet började gälla den 11 maj 2023 och gäller tillsvidare.​​ 

Läs mer om innebörden av eldningsförbud hos Länsstyrelsen Stockholm, 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html