ELPROBLEM Isättraviken

27.12.2021

Boende runt Isättraviken drabbas titt som tätt av problem med elleveransen...


Med tiden har vi blivit många fler permanent boende och allt fler som införskaffat elbilar som ska laddas vilket medfört uttaget av el är högre än leveranskapaciteten. Elcentralen mitt emot vaktstugan vid hamnen är inte dimensionerad för långa och höga strömuttag, typ laddning av elbilar.

Maximal total ström är 250 A, vilket innebär att bara tio hus samtidigt kan dra full kapacitet (25 A huvudsäkring)

Vi har sett frekventa avbrott (typ varannan vecka), vilka beror på att säkringar löser ut i transformatorcentralen. 

Enkla omedelbara åtgärder för att undvika störningar riktas främst till er som har elbilar:

  • Du som laddar bilen, ladda på natten när hushållsel inte belastar (klockan 22- 06).
    Programmera laddintervall eller sätt ett tidur på laddningsenheten (kostar 1000 kr) 
  • Ladda ALDRIG direkt när du kommer hem från jobbet.
    Då behövs elen för matlagning, bastubad, duschvatten och uppvärmning av  hus.
  • Ju mer elkonsumtion man kan stänga av, desto bättre...


Permanent åtgärd:

Isättravikens Tomtägarförenings styrelse kontaktar EON för att driva på om uppgradering. 

ITF Styrelse gm Lars Odlen