ELPROBLEM ISÄTTRAVIKEN - TILLSYNSÄRENDE

05.01.2022

 ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN  inleder ett tillsynsärende gällande elleveransen till Isättraviken.

Nedan ett utdrag från EI:s beslutsmeddelande:

Enligt ellagen ska överföringen av el vara av god kvalitet. Ei mottog den 27 december 2021 en anmälan om bristande leveranskvalitet i nätföretagets elnät. Ei avskriver detta ärende och inleder samtidigt tillsyn mot nätföretaget för att undersöka i vilken omfattning avbrott förekommit i anmälarens anläggningspunkt. Tillsynsärendet mot nätföretaget kan följas via Ei:s hemsida på adressen https://e-diarium.ei.se/search/mypages?1 genom att ange ärendenumret 2022-100011.