VÄGSKADOR - ÖVERSVÄMNING ENDAST PERSONBILAR OCH MAX 20KM/H

27.05.2021

Pga rådande översvämningar, nya omfattande vägskador samt vägarnas nuvarande mycket sköra tillstånd tillåts endast personbilstrafik i hela Flaxenviks vägnät.


Inspektion sker dagligen och så fort vägarna är farbara samt blockerande skador hanterats återgår vi delvis eller helt till normalt trafik. 

När ny information finns att delge, anslås det här på Flaxenviks webb.