Enkät från arbetsgruppen för "Stattin-huset"

17.12.2018

En rapport och en enkät från arbetsgruppen:

Vid vägföreningens årsmöte i maj fick en arbetsgrupp i uppdrag att undersöka hur Vägföreningen skall ta hand om "Stattin-huset" (vid badbryggan i Flaxenvik) och samtidigt begränsa Vägföreningens kostnader och arbete. Vid ett möte i vår kommer fler förslag att redovisas och alla medlemmar i Flaxenviks Vägförening kommer att beredas möjlighet att rösta i frågan.

Ett alternativ är att nuvarande friggebod skulle kunna ersättas av en ny fräsch bastu. Stora huset (omnämnt Sjöstugan i gåvobrevet) skulle i befintligt skick kunna användas som möteslokal. Huset är bra nog för tillfälligt bruk men det kan inte användas som bostad. Vi börjar i liten skala med projekt "Sjöbastun".

Bastun och huset ska vara tillgängligt för alla medlemmar i Flaxenviks Vägförening. En byggnation av en bastu behöver finansieras samt hanteras av en ideell förening.

Arbetsgruppen vill, som en del i arbetet, stämma av vad ni Flaxenviksbor önskar och vad ni har för möjligheter, så att vi kan jobba vidare i rätt riktning. Vi är tacksamma om ni följer denna länk och svarar på några enkla frågor: