EOn elarbeten v21-24 "Lilla" Gistviksvägen

12.05.2020

E.On påbörjar etablering inför förstärkning av el-ledningar från lilla Gistviksvägen (vänster efter ängen) ut genom skogen mot Flaxenviksvägen fr o m må 18/5. Arbetet planeras pågå fram till 15/6. Berörda fastighetsägare har fått information från E.On.

En arbetsbod ställs upp vid vändplanen intill ängen.

Styrelsen/vägfogden