Föreläggande om särskild handräckning via Kronofogdemyndigheten

08.07.2021

Flaxenviks Vägförening har fått ett föreläggande om särskild handräckning via Kronofogdemyndigheten.

Sökande, familjen Björk, har yrkat att Föreningen ska ta bort den väg (Flaxenviks Bryggväg) som placerats på sökandes fastighet, Österåker Flaxenvik 2:23, Flaxenviks Bryggväg 28. Vidare ska Föreningen återställa marken till en trädgårdstomt.

Det är nuvarande och tidigare styrelsers ståndpunkt att vägen ingår i förrättningen från 2005.

Advokat är anlitad i ärendet.

/Styrelsen