Föreningsstämma 2020/2021 - Kallelse

09.09.2021

Flaxenviks Vägförening Kallelse till Föreningsstämma 2020 Och 2021 

  • Torsdagen den 30 september 2021 kl. 19.00 
  • På Runö Möten & Events Näsvägen 100 
  • Välkomna 18.15 för registrering och fika


För de som vill ha, bjuds det i år på läsk/mineralvatten, kaffe/the och muffins.
För att veta till hur många vi ska beställa behöver vi, senast söndagen 19/9, få reda på vilka som kommer och vad ni vill ha. Vänligen skicka ett mail till kassor@flaxenvik.nu eller lägg ett brev i brevlådan på Isättraviksvägen 48 och meddela styrelsen det, tack. 

STÄMMA I PANDEMINS TECKEN
Nu måste stämman hållas oavsett vilka restriktioner FHM inför!
Därför har styrelsen fattat beslut om antalet fullmakter till stämman.

Om situationen är som idag följer stämman samfällighetslagen. Se nedan.
Idag får vi vara 300 stycken samlade inomhus med hänvisade platser.
Styrelsen ser därför ingen anledning att besluta om att ha fler fullmakter än den lagstadgade utöver den till sin egen fastighet (se längst bak i foldern, Information om fullmakter).

Alternativ 2:
Om FHM begränsar antalet personer inomhus till 50 (stämman hålls på Runö Möten & Events).
Styrelsen har då med stöd av §10 i lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta stämmor beslutat att 10 fullmakter är tillåtna utöver den till sin egen fastighet.

Alternativ 3:
Om FHM begränsar (som föregående år) antalet personer så att stämman inte kan hållas inomhus. Stämman kommer då att hållas utomhus oavsett väder. Antal fullmakter som alternativ 2.

Information kommer att finnas tillgänglig senast dagen innan stämman på hemsidan www.flaxenvik.nu 
samt anslagstavlorna på Flaxenviksvägen/Handelsbodsvägen, Flaxenviksvägen/Gistviksvägen, Härsbackavägen/Margretelundsvägen Isättraviks Hamn och Margretelundsvägen/Isättraviksväg