Glöm inte att röja vid din fastighet för ökad trafiksäkerhet

03.09.2020

Inför vintern och den mörkare årstiden behöver vi alla medlemmars hjälp att själva röja vid sina infarter och den mark som angränsar till våra vägar.

Bifogat finns bilder med rekommenderade mått för växtlighet vid väg.Det bör vara minst 4,6 meter fritt över vägkropp varmed växtlighet behöver beskäras.
Minst 2 meter från vägbanan bör det vara fri sikt. Vid infarter och korsningar bör växtlighet vara maximalt 80 centimeter hög för ökad trafiksäkerhet.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Flaxenviks vägförening