Gratis sand - Självplock

15.05.2024

Det finns sand att hämta gratis efter bl.a. sopningen i första hand på Isättraviksvägen hamnen och i andra hand Magretelundsvägen gruvan.