Grönområden

11.11.2017

Grönområden

Vägrumsröjning sker löpande enligt ett rullande schema.

Detta är en nödvändig åtgärd för att förbättra sikten och trafiksäkerheten på våra vägar.
Träd och grenar som ska tas ner är markerade med orange färg. En orange prick betyder att trädet tas bort, en orange pil riktad uppåt betyder att trädet kommer att beskäras på grenar. Klenare sly är delvis markerat. En del träd står på tomtmark och i de fallen är det viktigt att få tomtägarens tillstånd att ta bort trädet/slyn.