Hastighetskamera - Öka trafiksäkerheten

15.07.2021

Ett led i vägföreningens arbete för ökad trafiksäkerhet är att få ner hastigheterna på vägarna till max 30 km/tim i området.

Under en period i sommar kommer därför med start v28 utrustning som registrerar hastigheter inom Flaxenviks vägförenings vägområde att ställas ut.

Hastigheten på alla fordon som passerar radarn registreras anonymt.

Efter analys av data kommer styrelsen till årsmötet att föreslå åtgärd för att tidigare årsmötesbeslut ska efterlevas bättre än vad som idag upplevs vara fallet.

Tack för att du sänker farten på vägarna! 

/Styrelsen